Menu

Žákovský parlament a SOVA

Žákovský parlament je orgánem žáků, který se schází většinou jednou měsíčně a který žákům umožňuje  komunikovat s vedením školy, hledat a nalézat nejvhodnější řešení problémů a uspokojování potřeb a zájmů žáků. 
Motivuje žáky k účasti na akcích školy a rozvíjí schopnost týmové spolupráce. 

  • Žákovský parlament je tvořen zástupci všech tříd. Žáci volí v každé třídě svého zástupce - člena žákovského  parlamentu, který se účastní schůzek ŽP. 
  • Povinností člena ŽP je reprezentovat svoji třídu na jednáních a informovat ji o průběhu a výsledcích (úkolech) z jednání.
  • Člen je volen na jeden školní rok, ale v průběhu roku může být vyměněn, jestliže jsou pro to důvody a třída se tak rozhodne.
  • Člen ŽP má v průběhu jeho jednání možnost přednést jakýkoliv návrh  nebo dotaz své třídy, který byl ve třídě schválen.
  • Pověřený člen parlamentu pořizuje stručný zápis o jeho jednáních.

SOVA neboli  Spolek opravdových vyznamenaných antipětkařů
 vznikl ve školním roce 1999/2000.

Spolek má od svého založení snahu ocenit krásné školní výsledky, vyzdvihnout píli a poctivý přístup žáků k výuce.
Je součástí strategie na podporu úspěšnosti dětí. 
Každý, kdo dosáhne na vysvědčení samých jedniček na prvním stupni nebo vyznamenání na druhém stupni, 
získá jmenovací dekret člena spolku SOVA a také připomínku této výsady, 
např. soví medaili, pohár nebo keramický odznak.

SOVA 2023
SOVA 2023
SOVA 2023
SOVA 2023
SOVA 2022
SOVA 2022
SOVA 2022
SOVA 2022
SOVA 2018/19
2016/17

Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. zavřít