Menu

Učitelský sbor

Mgr. Andrea Řezníčková ředitelka školy, správce webových stránek český jazyk, dějepis reznickova@zsbouzov.cz

Mgr. Světlana Nováčková zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně první stupeň novackova@zsbouzov.cz

Mgr. Roman Tilcer učitel 2.stupně angličtina tilcer@zsbouzov.cz

Mgr. Lada Machalová třídní učitelka 1. a 2.ročníku první stupeň machalova@zsbouzov.cz

Mgr. Hana Dvořáčková třídní učitelka 4. ročníku první stupeň dvorackova@zsbouzov.cz

Mgr. Světluše Najmanová třídní učitelka 3.a 5. ročníku první stupeň najmanova@zsbouzov.cz

Mgr. Martina Kadlcová třídní učitelka 6. a 7.ročníku český, anglický a německý jazyk kadlcova@zsbouzov.cz

Mgr. Eva Veselá třídní učitelka 8. ročníku matematika, fyzika, hudební výchova vesela@zsbouzov.cz

Mgr. Romana Blažková třídní učitelka 9. ročníku, školní metodik prevence zeměpis, chemie, VOZ blazkova@zsbouzov.cz

Žaneta Aplová vychovatelka ŠD aplova@zsbouzov.cz

Jitka Mlčochová asistentka pedagoga mlcochova@zsbouzov.cz