Menu

Tělocvična

V případě zájmu o pronájem tělocvičny kontaktujte vedení školy.

Telefon: +420 585 346 228
Mobil: +420 727 873 070
E-mail: zsbouzov@zsbouzov.cz nebo reznickova@zsbouzov.cz

Cena pronájmu je 200,- Kč / hodina.

Pro činnost kroužků žáků a dětí ZŠ a MŠ Bouzov je možno cenu po dohodě upravit.
Pronájem lze uskutečnit jen na základě písemné smlouvy.

Podmínkou vstupu do tělocvičny  je sálová obuv s bílou podrážkou.