Menu

Školská rada

Školskou radu zřizuje každá základní škola na základě §167,168 Zákona č. 561/2004 Sb. Zřizuje ji zřizovatel školy, v našem pořípadě Obec Bouzov. Zřizovatel stanovuje pravidla pro zřizování a počet členů Školské rady. ŠR ZŠ Bouzov má šest členů. Dva jsou jmenováni zřizovatelem z řad zastupitelstva, dva jsou voleni zákonnými zástupci žáků a dva pedagogickými pracovníky školy. Školská rada se na svých zasedáních vyjadřuje k některým záležitostem školy a projednává je (např. ke vzdělávacímu programu školy, k rozpočtu atd.). Dále některé dokumenty školy schvaluje (školní řád, pravidla pro hodnocení žáků, výroční zprávu o činnosti). Školská rada je možností, jak se může podílet zřizovatel a rodiče dětí na vnitřním životě školy. 

Školská rada ZŠ Bouzov

  • Školská rada byla  zřízena ke dni 1.10.2005 Obcí Bouzov,
    rada má 6 členů
  • Právě probíhá 5.funkční období (od 15. 3. 2018)
  • Předsedkyní ŠR je Mgr. Hana Kunčarová, DiS, zástupkyně rodičů, bydliště Bouzov 152, 783 25

      Další členové:

  • Mgr. Světluše Najmanová
  • Mgr. Hana Dvořáčková
  • Ing. Michal Kuhn
  • Mgr. Jan Holub
  • Ludmila Onteková