Menu

Školská rada a SRPŠ

Školská rada ZŠ Bouzov

Školskou radu zřizuje každá základní škola na základě §167,168 Zákona č. 561/2004 Sb. Zřizuje ji zřizovatel školy, v našem případě Obec Bouzov. Zřizovatel stanovuje pravidla pro zřizování a počet členů Školské rady. ŠR ZŠ Bouzov má šest členů. Dva jsou jmenováni zřizovatelem z řad zastupitelstva, dva jsou voleni zákonnými zástupci žáků a dva pedagogickými pracovníky školy. Školská rada se na svých zasedáních vyjadřuje k některým záležitostem školy a projednává je (např. ke vzdělávacímu programu školy, k rozpočtu atd.). Dále některé dokumenty školy schvaluje (školní řád, pravidla pro hodnocení žáků, výroční zprávu o činnosti). Školská rada je možností, jak se může podílet zřizovatel a rodiče dětí na vnitřním životě školy.

  • Školská rada byla  zřízena ke dni 1.10.2005 Obcí Bouzov, rada má 6 členů
  • Právě probíhá 6.funkční období (od 24. 3. 2021)
  • Předsedkyní ŠR je Mgr. Hana Kunčarová, DiS, zástupkyně rodičů, bydliště Bouzov 152, 783 25

Další členové:

  • Mgr. Martina Kadlcová, zástupkyně pedagogů
  • Mgr. Hana Dvořáčková, zástupkyně pedagogů
  • Ing. Michal Kuhn, zástupce zřizovatele
  • Mgr. Jan Holub, zástupce zřizovatele
  • Ludmila Onteková, zástupkyně rodičů

Sdružení rodičů a přátel školy

Děkujeme všem rodičům za jejich neutuchající zájem o dění ve škole a za nezištnou pomoc při akcích a projektech školy !

Předsedkyně SRPŠ:
Mgr. Lada Machalová
machalova@zsbouzov.cz

Hospodář SRPŠ:
Hana Holubová


Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. zavřít