Menu

Rozvrh hodin 2023/2024

Pondělí

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č Č Č M Č Č A M
2.hod M M M A M A Z N M
3.hod Č Č Č Č Vl M M Č
4.hod HV TV A Vl Č VOZ VOZ Č F
5.hod - - TV HV TV VaPv VaPv Inf N
6.hod - - - - - - F A
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Úterý

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M M M M M Ev M A A
2.hod Č Č Č Č Č M A M Z
3.hod ČaS ČaS A A Č F VaPv VaPv
4.hod VaPv VaPv ČaS+Př Č ČaS+Př Z Z VaPv VaPv
5.hod - HV - TV Č F Č D D
6.hod - - - - - TV TV N N
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - VOZ VOZ TV TV

Středa

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č Č M M M A M Z Č
2.hod M M Č Č Vl M D F Ch
3.hod Č Č Č A A Č Č Ch M
4.hod TV ČaS HV Č HV D A Č
5.hod - - TV VaPv TV Z Inf A Inf
6.hod - - - VaPv Inf Inf Ev N
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Čtvrtek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M M Č M Č Č M Ch A
2.hod Č Č ČaS+Př Č ČaS+Př M Č M Z
3.hod ČaS Č M Inf A SH SH D M
4.hod VaPv VaPv A Č M TuTo TuTo N D
5.hod - HV VaPv HV VaPv Fp Fp Č Č
6.hod - - VaPv TV VaPv - - - -
7.hod - - - - - TV TV VOZ VOZ
8.hod - - - - - HV HV TV TV

Pátek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č Č Č M Č A Č Z M
2.hod M ČaS ČaS A Č D A F
3.hod TV M M M D M Č Ch
4.hod Č TV HV Vl HV VaPv VaPv M Č
5.hod - - - - - M - HV HV
6.hod - - - - - - - - -
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Přehled zvonění od 1.9.2023

Dopolední vyučování
1. hodina 07:50 - 08:35 hod.
2. hodina 08:45 - 09:30 hod.
3. hodina 09:45 - 10:30 hod.
4. hodina 10:40 - 11:25 hod.
5. hodina 11:30 - 12:15 hod.
6. hodina 12:20 - 13:05 hod.

Pokud se v 5. a 6. vyuč. hodině vyučuje jeden předmět (dvouhodinovka) s jedním vyučujícím, vyučuje se v bloku:  11:30 - 13:00 hod.

Odpolední vyučování (po volné 6. vyuč. hodině)
7. hodina 13:05 - 13:50 hod.
8. hodina 13:55 - 14:40 hod.

Pokud má odpolední vyučování 2 hodiny po sobě (a pokud je 6. vyuč. hodina volná) a vyučuje se jeden předmět (dvouhodinovka) s jedním vyučujícím, pak se vyučuje v bloku: 13:05 - 14:35 hod.

Vysvětlivky

Č Český jazyk D Dějepis Mgr. Andrea Řezníčková
M Matematika VOZ Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Světlana Nováčková
A Anglický jazyk Z Zeměpis Mgr. Hana Dvořáčková
ČaS Člověk a jeho svět F Fyzika Mgr. Martina Kadlcová
Vl Vlastivěda Inf Informatika Mgr. Hana Nováková
Přírodověda N Německý jazyk Mgr. Lada Machalová
VaPv Výtvarná a pracovní výchova Dom Domácnost Ing. Veronika Fišrová
TV Tělesná výchova TuTo Turistika a topografie Mgr. Eva Veselá
HV Hudební výchova EV Enviromentální výchova Mgr. Romana Blažková
Přírodopis (II. stupeň) SH Základy společenských her Bc. Nikol Zatloukalová
FP  Fyzikální praktika     Vladislav Řezníček
Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. zavřít