Menu

Rozvrh hodin 2022/2023

Pondělí

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č Č A M Č Č M Ch A
2.hod M M M M A Č M Ch
3.hod Č ČaS ČaS Vl Vl VOZ VOZ Č M
4.hod ČaS Č TV Č Č Z F N N
5.hod - TV - HV M Ev A Č
6.hod - - - - - - - Inf
7.hod - - - - - VaPv VaPv - -
8.hod - - - - - VaPv VaPv - -

Úterý

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M Č M M M Č M Z A
2.hod Č M Č A Č M A M Z
3.hod TV ČaS ČaS A D VOZ Č M
4.hod Č HV Č Č Č F N N
5.hod - - HV Inf HV VOZ D F Č
6.hod - - - TV TV - - - -
7.hod - - - - - Dom - TV TV
8.hod - - - - - - Dom TV TV

Středa

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č M A Č M Č A M
2.hod M Č M A F A Ch D
3.hod ČaS M ČaS M Č A M Č
4.hod VaPv VaPv Č Č Vl M Č M VOZ
5.hod - VaPv VaPv HV A D Z D F
6.hod - - VaPv - - - - VOZ Inf
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Čtvrtek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M Č M Č Č Z M Č A
2.hod Č M A Vl M A Č M Z
3.hod VaPv Č Č M A M A Z M
4.hod Č HV Č VaPv VaPv Ev D N N
5.hod - - HV VaPv VaPv Fg Fg - -
6.hod - - - TV TV - - HV HV
7.hod - - - - - TV TV VaPv VaPv
8.hod - - - - - TV TV VaPv VaPv

Pátek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č M M Č Č Inf M Č Ch
2.hod M TV Č M M M Inf Č
3.hod TV Č Č Č Inf Č Z F
4.hod HV ČaS TV A HV RgD Č D F
5.hod - - - - - HV HV A D
6.hod - - - - - - - - -
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Od 15.5.2023 dochází k úpravě rozvrhu na I.stupni kvůli povinné výuce plavání.

Přehled zvonění od 1.9.2022

Dopolední vyučování
1. hodina 07:50 - 08:35 hod.
2. hodina 08:45 - 09:30 hod.
3. hodina 09:45 - 10:30 hod.
4. hodina 10:40 - 11:25 hod.
5. hodina 11:30 - 12:15 hod.
6. hodina 12:20 - 13:05 hod.

Pokud se v 5. a 6. vyuč. hodině vyučuje jeden předmět (dvouhodinovka) s jedním vyučujícím, vyučuje se v bloku:  11:30 - 13:00 hod.

Odpolední vyučování (po volné 6.vyuč.hodině)
7. hodina 13:00 - 13:45 hod.
8. hodina 13:50 - 14:35 hod.

Pokud má odpolední vyučování 2 hodiny po sobě (a pokud je 6. vyuč. hodina volná) a vyučuje se jeden předmět (dvouhodinovka) s jedním vyučujícím, pak se vyučuje v bloku: 13:10 - 14:40 hod.
Pokud tvoří odpolední vyučování 6., 7. a 8. hodina (a 5.hodina je volná), hodiny začínají takto:
6.hodina: 12:20 - 13:05 hod.
7.hodina: 13:10 - 13:55 hod.
8.hodina: 14:00 - 14:45 hod. nebo v kombinaci hodin a bloků

Vysvětlivky

Č Český jazyk D Dějepis Mgr. Andrea Řezníčková
M Matematika VOZ Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Světlana Nováčková
A Anglický jazyk Z Zeměpis Mgr. Hana Dvořáčková
ČaS Člověk a jeho svět F Fyzika Mgr. Martina Kadlcová
Vl Vlastivěda Inf Informatika Mgr. Hana Nováková
Přírodověda N Německý jazyk Mgr. Lada Machalová
VaPV Výtvarná a pracovní výchova Dom Domácnost Ing. Veronika Fišrová
TV Tělesná výchova Fg Finanční gramotnost Mgr. Eva Veselá
HV Hudební výchova EV Enviromentální výchova Mgr. Romana Blažková
Přírodopis (II. stupeň) RgD Regionální dějiny Mgr. Zlatica Vilímcová
        Bc. Nikol Zatloukalová
        Jitka Mlčochová
        Vladislav Řezníček
Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. zavřít