Menu

Rozvrh hodin 2021/2022

Pondělí

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č Č M Č A M Č Z Z
2.hod M M A M M Z M N N
3.hod TV ČaS ČaS VaPv VaPv A Č
4.hod ČaS Č HV A HV VaPv VaPv Ch A
5.hod - HV TV HV TV Č Z M Ch
6.hod - - - - - TV TV Č M
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Úterý

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M Č ČaS M A Č Č M Ch
2.hod Č M M Č Č M A D
3.hod Č Č Č Č M A D M
4.hod VaPv TV Č Vl Č Inf M VOZ VOZ
5.hod - - VaPv TV VaPv F F Č Č
6.hod - - VaPv - VaPv Č VOZ - -
7.hod - - - - - - - TV TV
8.hod - - - - - - - TV TV

Středa

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č M Č Č M A M Z A
2.hod M Č A M Vl D Č M M
3.hod ČaS M Č Č M Z A Č
4.hod VaPv ČaS M A Č HV HV Ch D
5.hod - VaPv TV VaPv TV Ev Ev N N
6.hod - - - VaPv - - - F F
7.hod - - - - - VOZ VOZ - -
8.hod - - - - - TTP TTP - -

Čtvrtek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M Č M M M M A A A
2.hod Č M Č Č Č Fg Fg
3.hod TV Č ČaS Vl Č Č Inf D D
4.hod Č VaPv Č Č Inf VOZ M Č Č
5.hod - - - HV Fp Fp VaPv VaPv
6.hod - - - - - TV TV VaPv VaPv
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Pátek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č M Č Č M D Č M M
2.hod M ČaS M M Č M A Inf Inf
3.hod Č HV HV TV HV A F F
4.hod HV TV A A A D Č Z
5.hod - - - Inf Vl Z M N N
6.hod - - - - - - - HV HV
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Přehled zvonění od 1.9.2021

Dopolední vyučování
1. hodina 07:50 - 08:35 hod.
2. hodina 08:45 - 09:30 hod.
3. hodina 09:45 - 10:30 hod.
4. hodina 10:40 - 11:25 hod.
5. hodina 11:30 - 12:15 hod.
6. hodina 12:20 - 13:05 hod.

Pokud se v 5. a 6. vyuč. hodině vyučuje jeden předmět (dvouhodinovka) s jedním vyučujícím, vyučuje se v bloku:
11:30 - 13:00 hod.

Odpolední vyučování
7. hodina 13:00 - 13:45 hod.
8. hodina 13:50 - 14:35 hod.

Pokud má odpolední vyučování 2 hodiny po sobě (tedy pokud je 6. vyuč. hodina volná) a vyučuje se jeden předmět (dvouhodinovka) s jedním vyučujícím, pak se vyučuje v bloku: 13:00 - 14:30 hod.

Vysvětlivky

Č Český jazyk D Dějepis Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka
M Matematika VOZ Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Světlana Nováčková, zást. ředitelky
A Anglický jazyk Z Zeměpis Mgr. Hana Dvořáčková, tř. uč. 1. roč.
ČaS Člověk a jeho svět F Fyzika Bc. Nikol Zatloukalová, tř. uč. 2. roč.
Vl Vlastivěda Inf Informatika Mgr. Hana Nováková, tř. uč. 3. roč.
Přírodověda N Německý jazyk Mgr. Lada Machalová, tř. uč. 4. roč.
VaPV Výtvarná a pracovní výchova FP Fyzikální praktika Mgr. Ondřej Tomšovský, tř. uč. 5. roč.
TV Tělesná výchova Fg Finanční gramotnost Mgr. Eva Veselá, tř. uč. 6. roč.
HV Hudební výchova EV Enviromentální výchova Mgr. Romana Blažková, tř. uč. v 7. roč., výchovná poradkyně
Přírodopis (II. stupeň) TTP Turistika a topografie Mgr. Martina Kadlcová, tř. uč. 8. a 9. roč.
        Žaneta Aplová, vychovatelka