Menu

Rozvrh hodin 2021/2022

Pondělí

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č Č M Č A M Č Z Z
2.hod M M A M M Z M N N
3.hod Č ČaS ČaS Vl VaPv VaPv A Č
4.hod ČaS Č M A M VaPv VaPv Ch A
5.hod - HV HV HV HV Č Inf M Ch
6.hod - - - - - TV TV Č M
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Úterý

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M Č ČaS M A Č Č M Ch
2.hod Č M M Č Č M A D
3.hod Č Č Č Č M A D M
4.hod VaPv ČaS Č Vl Č Inf M VOZ VOZ
5.hod - - VaPv A VaPv F F Č Č
6.hod - - VaPv Inf VaPv Č VOZ - -
7.hod - - - - - - - TV TV
8.hod - - - - - - - TV TV

Středa

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č M Č Č M A M Z A
2.hod M Č A M Vl D Č M M
3.hod ČaS M Č Č M Z A Č
4.hod Č ČaS M A Č HV HV Ch D
5.hod VaPv VaPv A VaPv A Ev Ev N N
6.hod - - - VaPv - - F F
7.hod - - - - - VOZ VOZ - -
8.hod - - - - - TTP TTP - -

Čtvrtek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M Č Č M M M A A A
2.hod Č M M Č Č Fg Fg
3.hod M Č Č Vl Inf Č M D D
4.hod HV VaPv ČaS Č VOZ D Č Č
5.hod - HV HV M HV Fp Fp VaPv VaPv
6.hod - - - HV Č TV TV VaPv VaPv
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Pátek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č M Č Č Č M Č Inf Inf
2.hod plavání plavání plavání plavání plavání D A M M
3.hod plavání plavání plavání plavání plavání A F F
4.hod plavání plavání plavání plavání plavání M Č Z
5.hod plavání plavání plavání plavání plavání Z Z N N
6.hod - - - - - - - HV HV
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Přehled zvonění od 1.9.2021

Dopolední vyučování
1. hodina 07:50 - 08:35 hod.
2. hodina 08:45 - 09:30 hod.
3. hodina 09:45 - 10:30 hod.
4. hodina 10:40 - 11:25 hod.
5. hodina 11:30 - 12:15 hod.
6. hodina 12:20 - 13:05 hod.

Pokud se v 5. a 6. vyuč. hodině vyučuje jeden předmět (dvouhodinovka) s jedním vyučujícím, vyučuje se v bloku:
11:30 - 13:00 hod.

Odpolední vyučování
7. hodina 13:00 - 13:45 hod.
8. hodina 13:50 - 14:35 hod.

Pokud má odpolední vyučování 2 hodiny po sobě (tedy pokud je 6. vyuč. hodina volná) a vyučuje se jeden předmět (dvouhodinovka) s jedním vyučujícím, pak se vyučuje v bloku: 13:00 - 14:30 hod.

Vysvětlivky

Č Český jazyk D Dějepis Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka
M Matematika VOZ Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Světlana Nováčková, zást. ředitelky
A Anglický jazyk Z Zeměpis Mgr. Hana Dvořáčková, tř. uč. 1. roč.
ČaS Člověk a jeho svět F Fyzika Bc. Nikol Zatloukalová, tř. uč. 2. roč.
Vl Vlastivěda Inf Informatika Mgr. Hana Nováková, tř. uč. 3. roč.
Přírodověda N Německý jazyk Mgr. Lada Machalová, tř. uč. 4. roč.
VaPV Výtvarná a pracovní výchova FP Fyzikální praktika Mgr. Ondřej Tomšovský, tř. uč. 5. roč.
TV Tělesná výchova Fg Finanční gramotnost Mgr. Eva Veselá, tř. uč. 6. roč.
HV Hudební výchova EV Enviromentální výchova Mgr. Romana Blažková, tř. uč. v 7. roč., výchovná poradkyně
Přírodopis (II. stupeň) TTP Turistika a topografie Mgr. Martina Kadlcová, tř. uč. 8. a 9. roč.
        Žaneta Aplová, vychovatelka
Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. zavřít