Menu

Rozvrh hodin 2020/2021

Pondělí

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č M M A Č Č M M
2.hod M Č Č M M Č A Ch Ch
3.hod TV ČaS ČaS TV TV M M Č Č
4.hod ČaS TV TV HV HV Z Z A A
5.hod - - A VaPv VaPv VOZ VOZ F F
6.hod - - - VaPv VaPv TV TV N N
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Úterý

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M Č Č M A Č M
2.hod Č M M Č Č D Č Z M
3.hod Č Č Č Inf M M D Č Z
4.hod HV VaPv VaPv Č Vl A A M Č
5.hod - HV HV F F VOZ VOZ
6.hod - - A - - Hv Hv TV TV
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Středa

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č M M A Č M M Č Ch
2.hod M Č Č Č M Ev Ev D Č
3.hod TV ČaS ČaS M Inf Č Č Ch M
4.hod VaPV TV TV Č Vl Fg Fg M A
5.hod - HV HV Vl Č VOZ VOZ A D
6.hod - - - - - TV TV - -
7.hod - - - - - - - VaPV VaPV
8.hod - - - - - - - VaPV VaPV

Čtvrtek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M Č Č A Č M Č Z Z
2.hod Č M M Č M D D VOZ VOZ
3.hod Č ČaS ČaS M A Č Z M M
4.hod ČaS Relaxační koutek Č Č Č HV HV N N
5.hod - M - A M Č
6.hod - - - HV HV - - - -
7.hod - - - - - Inf Inf HV HV
8.hod - - - - - FP FP TV TV

Pátek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č M M Č M A Č D
2.hod Č Č Č Vl Č M M D A
3.hod M VaPv VaPv M A VaPv VaPv A
4.hod VaPv Relaxační koutek A TV TV VaPv VaPv F F
5.hod - Č - - - Z A N N
6.hod - - - - - - - - -
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Vysvětlivky

Č Český jazyk D Dějepis Mgr. A. Řezníčková, ředitelka
M Matematika VOZ Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. S. Nováčková, zást. ředitelky
A Anglický jazyk Z Zeměpis Mgr. S. Najmanová, tř. uč. 1. roč.
ČaS Člověk a jeho svět F Fyzika Mgr. L. Machalová, tř. uč. 2. a 3. roč.
Vl Vlastivěda Inf Informatika Mgr. O. Tomšovský, tř. uč. 4. roč.
P Přírodověda N Německý jazyk Mgr. H. Dvořáčková, tř. uč. 5. roč.
VaPV Výtvarná a pracovní výchova FP Fyzikální praktika Mgr. R. Blažková, tř. uč. 6. roč.
TV Tělesná výchova Fg Finanční gramotnost Mgr. M. Kadlcová, tř. uč. v 7. a 8. roč.
HV Hudební výchova EV Enviromentální výchova Mgr. E. Veselá, tř. uč. v 9. roč.
Přírodopis N Německý jazyk Ž. Aplová, vychovatelka
P Přírodověda     J. Mlčochová, asistentka
Základní škola Bouzov přijme od 1.9.2021 učitele/učitelku na I. stupeň.  zavřít