Menu

Rozvrh hodin 2020/2021

Během mimořádných opatření platí upravené rozvrhy jednotlivých tříd a rozvrh on-line hodin distanční výuky umístěný v sekci aktuality.

Pondělí

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č Č Č A Č Č M M
2.hod M M M M M Č A Ch Ch
3.hod ČaS ČaS ČaS TV TV M M Č Č
4.hod HV TV TV HV HV Z Z A A
5.hod - - A VaPv VaPv VOZ VOZ F F
6.hod - - - VaPv VaPv TV TV N N
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Úterý

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M Č Č M A Č M
2.hod Č M M Č Č D Č Z M
3.hod Č Č Č Inf M M D Č Z
4.hod TV VaPv VaPv Č Vl A A M Č
5.hod - HV HV F F TV TV
6.hod - - A - - Hv Hv VOZ VOZ
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Středa

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č M M A Č M M Č Ch
2.hod M Č Č Č M Ev Ev D Č
3.hod ČaS ČaS ČaS M Inf Fg Fg Ch M
4.hod VaPV TV TV Č Vl VOZ VOZ M A
5.hod - HV HV Vl Č TV TV A D
6.hod - - - - - Č Č - -
7.hod - - - - - - - VaPV VaPV
8.hod - - - - - - - VaPV VaPV

Čtvrtek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M Č Č A Č M Č Z Z
2.hod Č M M Č M D D VOZ VOZ
3.hod Č ČaS ČaS M A Č Z M M
4.hod TV relaxační 
koutek
Č Č HV HV N N
5.hod - M - Č A M Č
6.hod - - - - - - - - -
7.hod - - - - - Inf Inf HV HV
8.hod - - - - - FP FP TV TV

Pátek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č M M Č M A Č D
2.hod Č Č Č Vl Č M M D A
3.hod M VaPv VaPv M A VaPv VaPv A
4.hod VaPv relaxační
koutek
A TV TV VaPv VaPv F F
5.hod - Č - HV HV Z A N N
6.hod - - - - - - - - -
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Přehled zvonění od 30.11.2020

Dopolední vyučování
1. hodina 07:50 - 08:35 hod.
2. hodina 08:45 - 09:30 hod.
3. hodina 09:45 - 10:30 hod.
4. hodina 10:40 - 11:25 hod.
5. hodina 11:30 - 12:15 hod.
6. hodina 12:20 - 13:05 hod.

Pokud se v 5. a 6. vyuč. hodině vyučuje jeden předmět (dvouhodinovka) s jedním vyučujícím, vyučuje se v bloku:
11:30 - 13:00 hod.

Odpolední vyučování
7. hodina 13:00 - 13:45 hod.
8. hodina 13:50 - 14:35 hod.

Pokud má odpolední vyučování 2 hodiny po sobě (tedy pokud je 6. vyuč. hodina volná) a vyučuje se jeden předmět (dvouhodinovka) s jedním vyučujícím, pak se vyučuje v bloku: 13:00 - 14:30 hod.

Vysvětlivky

Č Český jazyk D Dějepis Mgr. A. Řezníčková, ředitelka
M Matematika VOZ Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. S. Nováčková, zást. ředitelky
A Anglický jazyk Z Zeměpis Mgr. S. Najmanová, tř. uč. 1. roč.
ČaS Člověk a jeho svět F Fyzika Mgr. L. Machalová, tř. uč. 2. a 3. roč.
Vl Vlastivěda Inf Informatika Mgr. O. Tomšovský, tř. uč. 4. roč.
P Přírodověda N Německý jazyk Mgr. H. Dvořáčková, tř. uč. 5. roč.
VaPV Výtvarná a pracovní výchova FP Fyzikální praktika Mgr. R. Blažková, tř. uč. 6. roč.
TV Tělesná výchova Fg Finanční gramotnost Mgr. M. Kadlcová, tř. uč. 7. a 8. roč.
HV Hudební výchova EV Enviromentální výchova Mgr. E. Veselá, tř. uč. 9. roč.
Přírodopis N Německý jazyk Ž. Aplová, vychovatelka
P Přírodověda     J. Mlčochová, asistentka pedagoga
Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. zavřít