Menu

Rozvrh hodin 2019/2020

Pondělí

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č Č M Č M Č Č M
2.hod M M Č M Č M M A
3.hod Č Č ČaS Vl Vl D D Č M
4.hod TV TV Č A HV FP FP Z Z
5.hod - - - HV Č VOZ VOZ F F
6.hod - - - - - TV TV N N
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - TV TV

Úterý

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M M ČaS M P M A A
2.hod Č Č Č Č M A M Č D
3.hod ČaS ČaS A P Č Č M M
4.hod HV HV Č TV Č Č A VOZ VOZ
5.hod - - M Inf M HV HV D Č
6.hod - - - - A Inf Inf - -
7.hod - - - - - - - VaPV VaPV
8.hod - - - - - - - VaPV VaPV

Středa

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č Č M Č M Z Z A M
2.hod M M Č M Č A D Z Č
3.hod Č Č A Vl A M M
4.hod VaPV VaPV Č A Č D A Ch Ch
5.hod - ČaS TV VaPV TV HV HV N N
6.hod - - - VaPV - - - TV TV
7.hod - - - - - VaPV VaPV - -
8.hod - - - - - VaPV VaPV - -

Čtvrtek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M M ČaS M P EV EV M A
2.hod Č Č M Č Č Č Č D Z
3.hod ČaS ČaS Č P M Z M Č Č
4.hod VaPV VaPV HV Č HV M Z A D
5.hod - M VaPV A VaPV TV TV F F
6.hod - - VaPV TV VaPV - - VOZ VOZ
7.hod - - - - - Dom - - -
8.hod - - - - - - Dom - -

Pátek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M M M Č A M M Č Č
2.hod Č Č A M Vl Č Č M M
3.hod TV TV A Č A F F Ch Ch
4.hod Č Č TV HV TV A A N N
5.hod - - - - - VOZ VOZ HV HV
6.hod - - - - - - - - -
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Přehled zvonění

Dopolední vyučováníOdpolední vyučování
1. hodina 07:55 - 08:40 hod. 8. hodina 13:45 - 14:30 hod.
2. hodina 08:50 - 09:35 hod. nebo 7. a 8. hodina - blok 13:00 - 14:30 hod.
3. hodina 09:50 - 10:35 hod.    
4. hodina 10:45 - 11:30 hod.    
5. hodina 11:40 - 12:25 hod.    
6. hodina 12:30 - 13:15 hod.    

Vysvětlivky

Č Český jazyk D Dějepis Mgr. Řezníčková, ředitelka
M Matematika VOZ Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Nováčková, zást. ředitelky
A Anglický jazyk Z Zeměpis Mgr. Najmanová, tř. uč. 3. a 5. roč.
ČaS Člověk a jeho svět F Fyzika Mgr. Machalová, tř. uč. 1. a 2. roč.
Vl Vlastivěda Inf Informatika Mgr. Dvořáčková, tř. uč. 4. roč.
P Přírodověda N Německý jazyk Mgr. Veselá, tř. uč. 8. roč.
VaPV Výtvarná a pracovní výchova FP Fyzikální praktika Mgr. Kadlcová, tř. uč. 6. a 7. roč.
TV Tělesná výchova Dom Domácnost Mgr. Blažková, tř. uč. 9. roč
HV Hudební výchova EV Enviromentální výchova Mgr. Roman Tilcer, učitel
Přírodopis