Menu

Rozvrh hodin 2019/2020

Pondělí

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č Č M Č M Č Č M
2.hod M M Č M Č M M A
3.hod Č Č ČaS Vl Vl D D Č M
4.hod TV TV Č A HV FP FP Z Z
5.hod - - - HV Č VOZ VOZ F F
6.hod - - - - - TV TV N N
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - TV TV

Úterý

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M M ČaS M P M A A
2.hod Č Č Č Č M A M Č D
3.hod ČaS ČaS A P Č Č M M
4.hod HV HV Č TV Č Č A VOZ VOZ
5.hod - - M Inf M HV HV D Č
6.hod - - - - A Inf Inf - -
7.hod - - - - - - - VaPV VaPV
8.hod - - - - - - - VaPV VaPV

Středa

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod Č Č M Č M Z Z A M
2.hod M M Č M Č A D Z Č
3.hod Č Č A Vl A M M
4.hod VaPV VaPV Č A Č D A Ch Ch
5.hod - ČaS TV VaPV TV HV HV N N
6.hod - - - VaPV - - - TV TV
7.hod - - - - - VaPV VaPV - -
8.hod - - - - - VaPV VaPV - -

Čtvrtek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M M ČaS M P EV EV M A
2.hod Č Č M Č Č Č Č D Z
3.hod ČaS ČaS Č P M Z M Č Č
4.hod VaPV VaPV HV Č HV M Z A D
5.hod - M VaPV A VaPV TV TV F F
6.hod - - VaPV TV VaPV - - VOZ VOZ
7.hod - - - - - Dom - - -
8.hod - - - - - - Dom - -

Pátek

 1.roč.2.roč.3.roč.4.roč.5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.
1.hod M M M Č A M M Č Č
2.hod Č Č A M Vl Č Č M M
3.hod TV TV A Č A F F Ch Ch
4.hod Č Č TV HV TV A A N N
5.hod - - - - - VOZ VOZ HV HV
6.hod - - - - - - - - -
7.hod - - - - - - - - -
8.hod - - - - - - - - -

Přehled zvonění

Dopolední vyučováníOdpolední vyučování
1. hodina 07:55 - 08:40 hod. 8. hodina 13:45 - 14:30 hod.
2. hodina 08:50 - 09:35 hod. nebo 7. a 8. hodina - blok 13:00 - 14:30 hod.
3. hodina 09:50 - 10:35 hod.    
4. hodina 10:45 - 11:30 hod.    
5. hodina 11:40 - 12:25 hod.    
6. hodina 12:30 - 13:15 hod.    

Vysvětlivky

Č Český jazyk D Dějepis Mgr. Řezníčková, ředitelka
M Matematika VOZ Výchova k občanství a ke zdraví Mgr. Nováčková, zást. ředitelky
A Anglický jazyk Z Zeměpis Mgr. Najmanová, tř. uč. 3. a 5. roč.
ČaS Člověk a jeho svět F Fyzika Mgr. Machalová, tř. uč. 1. a 2. roč.
Vl Vlastivěda Inf Informatika Mgr. Dvořáčková, tř. uč. 4. roč.
P Přírodověda N Německý jazyk Mgr. Veselá, tř. uč. 8. roč.
VaPV Výtvarná a pracovní výchova FP Fyzikální praktika Mgr. Kadlcová, tř. uč. 6. a 7. roč.
TV Tělesná výchova Dom Domácnost Mgr. Blažková, tř. uč. 9. roč
HV Hudební výchova EV Enviromentální výchova Mgr. Roman Tilcer, učitel
Přírodopis      
Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. zavřít