Menu

Příprava žáků

Na tomto místě najdete úkoly pro žáky ZŠ Bouzov a to počínaje pondělím 16.3.2020. Prosíme rodiče, aby svým dětem umožnili přístup na stránky školy a těm menším pomohli přečíst si a pochopit zadání úkolů a aby dohlédli na jejich vypracování. Úkoly jsou rozděleny podle ročníků a předmětů a vždy jsou zadány na 1 týden. V pondělí dalšího týdne budou vždy připraveny nové úkoly. Za obsah zadání a formu kontroly či vyhodnocení úkolů si zodpovídá výhradně vyučující daného předmětu v daném ročníku.