Menu

Povinně zveřejňované informace

Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se zněním Vyhlášky č. 515/2020 Sb. v platném znění, kterým se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup následující informace:

1. Název

Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25 Bouzov
Důvod založení: Založení příspěvkové organizace
Způsob založení: Schválení zřizovací listiny na základě schválení zastupitelstva Obce Bouzov, organizace byla zřízena ke dni 1.12.2002 usnesením zastupitelstva obce Bouzov ze dne 7.10.2002
Hlavní účel dle zřizovací listiny: Poskytování vzdělávání a výchovy a další činnost bezprostředně s tím související

 

3. Organizační struktura

 • statutárním orgánem školy je ředitelka školy, která je jmenována a odvolávána podle školského zákona.
 • vedoucí zaměstnanci  jsou oprávněni organizovat a řídit dle Organizačního řádu příspěvkové organizace.
 • součásti organizace: 

  ZŠ: IZO 102 320 195
  MŠ: IZO 107 626 241
  ŠD: IZO 119 900 343
  ŠJ:  IZO 102 892 831
  ŠJ-výdejna: IZO 181097389

 • při škole pracuje Školská rada a Spolek rodičů a přátel školy

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov, příspěvková organizace
Bouzov 48
783 25 Bouzov

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

ředitelna
Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov, příspěvková organizace
Bouzov 48
783 25 Bouzov

4.3. Úřední hodiny 

Pracovní dny ve školním roce:
7:30 – 14:00 hod

4.4. Telefonní čísla

základní škola: +420 585 346 228, +420 727 873 070
mateřská škola:  +420 585 346 232, +420 601 572 605
kancelář školní jídelny: +420 585 346 214
školní družina: +420 606 757 340

Kontakty

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.zsbouzov.cz/

4.6 Adresa podatelny

Bouzov 48, 783 25, Bouzov 

4.7. Elektronická adresa podatelny

zsbouzov@zsbouzov.cz, reznickova@zsbouzov.cz

ID datové schránky

4.8. Datová schránka

aizmpp6

5. Případné platby lze poukázat na účty: 

1809618379/0800

35 – 1809618379/0800 - platby stravného

6. IČ

75027658

7. DIČ

CZ75027658

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů a dokumenty samotné jsou k dispozici v ředitelně školy.

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Místo, způsob a formy získání informací: na základě Vnitřního předpisu č. 23 - Poskytování informací veřejnosti [DOC, 62 KB]

10. Příjem žádostí a dalších podání

 Poskytování informací veřejnosti [DOC, 62 KB]

11. Předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
všechny v platném znění.

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
všechny v platném znění.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací veřejnosti [DOC, 62 KB] 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

V současné době Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov, příspěvková organizace žádné licenční smlouvy neposkytuje.

13.2. Výhradní licence

V současné době Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov, příspěvková organizace žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zprávy o poskytování informací a odpovědi na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. zavřít