Menu

Kroužky

Všichni víme, že kdo si hraje a má co na práci, ten nezlobí. Snažíme se proto také naplnit volný čas našich žáků, zejména ten, který tráví před odjezdem domů v areálu školy. Každý rok nabízíme dětem kroužky, které vedou naši učitelé a učitelky, ale také externí spolupracovníci či rodiče. Některé aktivity pomáhají i dětem s potížemi v učení, snažíme se je podpořit při jejich přípravě na vyučování. Určitě je z čeho vybírat a tak nezbývá než se rozhodnout......

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020:

 Zdravotní cvičení (I. i II. stupeň), vedoucí p. uč. Blažková, vždy ve středu 14.00 – 15.00 hod
 Keramika I. stupeň, vedoucí p. uč. Dvořáčková, vždy v úterý 12.45 – 14.30
 Keramika II. stupeň, vedoucí p. uč. Dvořáčková, vždy ve středu 13.40 – 14.45
 Malování I. stupeň, vedoucí p. uč. Machalová, vždy v pondělí 12.45 – 13.45
 Logopedie, vedoucí p. uč. Dvořáčková, vždy v pondělí 13.30-14.15
 Sportovní přípravka, vedoucí p. Zacha, vždy ve středu 16.30 – 18.00 v tělocvičně ZŠ
 Mladí hasiči, vedoucí p. Tejkal, p. Machalová, vždy v úterý 15.30 -17.30 v tělocvičně ZŠ
 Pedagogické intervence I.-III.,  vedoucí p. uč. Najmanová, p. uč. Dvořáčková, p. uč. Kadlcová

 

Kroužek keramiky    

Hlína… Už jste někdy kousek drželi v dlani ? Jaká je… ? Měkká a příjemná na dotek, hladká, zajímavá, mokrá a někdy i studená … pro někoho dokonce voňavá.

Pro dětskou tvořivost stěží najdeme lepší materiál. Práce s hlínou je pro děti procesem, kterým se manuálně i citově rozvíjí. Malí i velcí mají přirozenou touhu tvořit a zkoušet.

ŠKOLNÍ ROK A JEHO ORGANIZACE V KERAMICKÉM KROUŽKU:

  • Děti jsou rozděleny podle svých zkušeností do několika menších skupin.
  • Tvoření probíhá ve výtvarném ateliéru, máme vlastní keramickou pec
  • Každý správný keramik má svou keramickou značku J (a my je máme)
  • Každý, kdo kroužek keramiky navštěvuje se postupně naučí a vyzkouší si :

 

SEZNÁMENÍ S HLÍNOU – bezpečnost, čistota, nářadí, pomůcky, úklid

TVOŘENÍ Z PLÁTU, PLOŠNÉ PRÁCE – jednoduché tvary, vyřezání, zdobení rytím, razítky, přírodninami, lepením drobných detailů…

PROSTOROVÉ PRÁCE – tvoření z plátů, kuliček a válečků, spojování pomocí šlikru (misky tvořené z kousků, talíře, tužkovníky, hrnečky…)

DUTÉ TVARY – stočení z plátu, kornoutu, dotvoření, zdobení (menší figurky) FIGURÁLNÍ MODELOVÁNÍ - z jednoho kusu hlíny, vydlabání pomocí oček, spojování složitějších tvarů ( zvířata, lidské postavy, pohádkové bytosti…)

SESTAVOVÁNÍ SLOŽITĚJŠÍCH OBJEKTŮ – z plátů, ( hrad, domek, větší obaly na květináč…), zpracování různé hlíny ( šamotová apod.)

SPOLEČNÉ PRÁCE - kolektivní práce na dané téma (Betlém, výzdoba školy drobnými plastikami )

PRÁCE S GLAZURAMI- zacházení s nimi, způsoby nanášení, barevné ladění, využívání vzorníku glazur a engob

 

Občas si ,,odskočíme“ k jiným materiálům jako jsou přírodniny všeho druhu, pedik, korálky, malujeme na sklo, zdobíme trička…A PAK ZASE HURÁ K HLÍNĚ !