Menu

Kroužky

Všichni víme, že kdo si hraje a má co na práci, ten nezlobí. Snažíme se proto také naplnit volný čas našich žáků, zejména ten, který tráví před odjezdem domů v areálu školy. Každý rok nabízíme dětem kroužky, které vedou naši učitelé a učitelky, ale také externí spolupracovníci či rodiče. Některé aktivity pomáhají i dětem s potížemi v učení, snažíme se je podpořit při jejich přípravě na vyučování. Určitě je z čeho vybírat a tak nezbývá než se rozhodnout......

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020:

 Zdravotní cvičení (I. i II. stupeň), vedoucí p. uč. Blažková, vždy ve středu 14.00 – 15.00 hod
 Keramika I. stupeň, vedoucí p. uč. Dvořáčková, vždy v úterý 12.45 – 14.30
 Keramika II. stupeň, vedoucí p. uč. Dvořáčková, vždy ve středu 13.40 – 14.45
 Malování I. stupeň, vedoucí p. uč. Machalová, vždy v pondělí 12.45 – 13.45
 Logopedie, vedoucí p. uč. Dvořáčková, vždy v pondělí 13.30-14.15
 Sportovní přípravka, vedoucí p. Zacha, vždy ve středu 16.30 – 18.00 v tělocvičně ZŠ
 Mladí hasiči, vedoucí p. Tejkal, p. Machalová, vždy v úterý 15.30 -17.30 v tělocvičně ZŠ
 Pedagogické intervence I.-III.,  vedoucí p. uč. Najmanová, p. uč. Dvořáčková, p. uč. Kadlcová