Menu

Zápis do první třídy

Vážení rodiče.
Letos proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale opět s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Abyste ani Vy, ani Vaše dítě nepřišli o možnost prohlédnout si školu, připravili jsme pro Vás alespoň spoustu fotek z interiéru školy nebo virtuální prohlídku naší školy. Přejeme příjemnou procházku budovou!

Zápis probíhá formou podání žádosti, kterou vyplňuje zákonný zástupce dítěte, a formulář je ke stažení v PDF formátu zde nebo formulář je k dispozici zde ve Wordu úplně dole na stránce v sekci Ostatní dokumenty.

Stejným způsobem proběhne žádost o odklad povinné školní docházky.
Pravidlo pro žádost o povolení odkladu na základě § 37 školského zákona zní takto:

„Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (to je tedy pedagogicko-psychologická poradna), a odborného lékaře (to je dětský lékař) nebo klinického psychologa.“

Přeloženo do lidské řeči to znamená, že k žádosti o odklad musí zákonný zástupce přiložit i doporučení poradny a lékaře.
Formulář žádosti o odklad najdete zde.

Obě žádosti:
K dispozici máte dokumenty v prostém Wordu. Musíte vyplnit volná pole. K žádosti je nově na základě nařízení Ministerstva školství nutno přiložit prostou kopii rodného listu dítěte (čili okopírovanou nebo naskenovanou bez nutnosti ověření ).
Podání žádosti (o přijetí i o odklad) probíhá podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a je ji možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy, ID datové schránky (adresa) je: aizmpp6

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na mailovou adresu reznickova@zsbouzov.cz

3. poštou - podáním prostého dopisu na poště, poštovní adresa je:  ZŠ Bouzov, Bouzov 48, 783 25

4. osobním podáním- do poštovní schránky školy (tato schránka visí na plotě u bočního vchodu do školy)

5. e-mailem, v tomto případě bude ovšem požadováno potvrzení podpisu rodičem do 5 dní

Žádost nezapomeňte podepsat!
Po obdržení žádosti rozhodne ředitelka o přijetí či nepřijetí dítěte, případně o povolení odkladu.

Těšíme se na Vaše žádosti a v září na děti!
Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka školy

zapis-2