Menu

Zadávání úkolů žákům

Pátek 13.3.2020:

Od dnešního dne postupně přibývají úkoly pro naše žáky. Najdete je v sekci Základní škola - Příprava žáků, tedy zde: https://www.zsbouzov.cz/priprava-zaku/
V odpovídajícím ročníku si vyhledají žáci úkoly do jednotlivých předmětů a vypracují je určenou formou. V obdélníčku Abychom se nenudili se budou postupně objevovat různé zábavné aktivity nebo odkazy na zajímavé trávení času a to zejména pro mladší žáčky. Je důležité si uvědomit, že všechny úkoly budou nějakou formou kontrolovány buď následně po vypracování nebo po návratu do školy. Nepodceňte tedy jejich vypracovávání! Přeji mnoho úspěchů ke zvládnutí zadané práce. Všechny úkoly by měly být hotové do pátku 20.3. 2020.
Od pondělí 23.3. budou připraveny nové úkoly na další týden.

Čtvrtek 12.3.2020:

Vážení rodiče.
V pondělí 16.3.2020 budou na našich webových stránkách připraveny úkoly, opakování, testování a procvičování pro naše žáky, vaše děti.
S učitelským sborem a IT obsluhou ladíme obsah a rozsah učiva a formy předávání učiva tak, aby bylo účinné, efektivní a hlavně pro všechny žáky přístupné. Musíme překonat technické potíže při předávání dat, v některých rodinách nebo vesnicích mají problémy s internetovým připojením, někdy nemají rodiny e-mailové schránky atd. Snažíme se vše vymyslet tak, abychom mohli společně zvládnout nastalou situaci. V klidu čekejte na další informace, které se budou týkat učiva a sledujte naše stránky.

Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka organizace

bledule-1100x618