Menu

Vysvědčení za 1.pololetí

Vážení rodiče.

V letošním školním roce bude předávání vysvědčení za 1.pololetí jiné než normálně. V 1., 2. a 3.ročníku dostanou žáci svoje vysvědčení či výpis z vysvědčení ve třídách, v poslední vyučovací hodině ve čtvrtek 28.1.2021. Ostatní žáci, kteří jsou na distanční výuce, dostanou "náhradní" vysvědčení ve formě přehledu hodnocení v tabulce do svých školních mailů také ve čtvrtek 28.1.2021. Všichni žáci všech ročníků budou hodnoceni klasifikací (tedy známkami), ale k nim dostanou ještě slovní hodnocení ve formě hodnoticího a motivačního dopisu. Rodiče si vysvědčení prohlédnou a to, že jej viděli, stvrdí třídním učitelům způsobem, který jim bude těmito učiteli sdělen a to do určeného termínu. Teprve po osobním návratu žáků 4.-9.ročníku do školy budou (do tří dnů po návratu) předány výpisy z vysvědčení v oficiální papírové podobě.
V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny, výuka (a to ani distanční) se nekoná. 

Vysvědčení se svými dětmi pěkně oslavte a budeme doufat, že na začátku února se budou moci žáci konečně vrátit do lavic.

Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka školy

8-0

Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. zavřít