Menu

Vyhodnocení úkolů a učiva

Vážení rodiče.
Vyhodnotili jsme první týden našeho dálkového vzdělávání. Chceme velmi poděkovat za nasazení, o které jste se pokusili vy, rodiče, i naši žáčci. Děkuji také všem svým učitelkám, panu učiteli, vychovatelce a asistentce za poctivou práci při přípravách učiva. Zjistili jsme, že to zvládáme, že to víceméně půjde, že se úkoly dají plnit a hlavně, že když někomu něco nejde nebo něčemu nerozumí, může se obrátit na vyučujícího a vyjasnit si to. Přesto znovu prosím rodiče, aby na své děti dohlédli, aby je motivovali k učení. Protože, jak už jsme asi všichni pochopili, tato situace hned tak neskončí a hlavně - nemáme prázdniny, ale pokračujeme ve výuce! U některých žáků jsme zjistili po kontrole úkolů, že buďto úkoly nedělají nebo jen velmi omezeně. Beru to tak, že máme za sebou "zkušební" týden, ale ten, který nám právě začíná, už by měl být plnohodnotný. Prosím rodiče (nebo žáky), kteří si ještě nevyzvedli přihlašovací údaje k novým mailovým schránkám, aby tak neprodleně učinili. Rodičům významně pomůže, když bude moci jeho dítě konzultovat učivo nebo potíže s jeho plněním přímo s učitelem nebo učitelkou. Vyzkoušeli si to totiž ti, kteří už nové účty mají a krásně jich využívají! Nebojte se obrátit na paní učitelky a pana učitele v případě, že potřebujete s něčím poradit  a nuťte děti, aby to dělaly hlavně ony samy (samozřejmě v závislosti na jejich věku).

Přeji nám všem úspěchy v plnění našich pracovních povinností a v udržování vzájemného kontaktu.
Andrea Řezníčková

226459