Menu

Opět uzavíráme školu i školku

Na základě rozhodnutí vlády ČR a Ministerstva školství jsou od pondělí 1.3.2021 uzavřeny všechny základní školy i mateřské školy pro VŠECHNY žáky a děti, zatím do odvolání.
V pondělí 1.3. bude vyvěšen zde v aktualitách nový rozvrh on-line hodin, kam bude zapracován i 1., 2.a 3. ročník. Podrobnosti k výuce a k zadávání úkolů dostanou žáci a rodiče žáků 1.-3.ročníků od třídních učitelek. Výuka bude probíhat stejně jako na podzim přes aplikaci TEAMS, zde budou zadány i úkoly. Přihlašovací údaje mají děti ve svých žákovských knížkách. Rozvrh on-line hodin je pouze orientační, vždy platí přesný čas, který zadá vyučující přes pozvánku do TEAMSů.
Během příštího týdne bude sděleno rodičům dětí, které mají  povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole, jakým způsobem bude toto vzdělávání realizováno, také toto distanční vzdělávání bude povinné stejně jeko v základní škole!

Pokud rodiče potřebují vyřídit ošetřovné na dítě, najdou informace zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.   Škola žádné potvrzení vydávat nemusí.

Školní jídelna zatím funguje, všechny děti i žáci MŠ a ZŠ mají nárok na odebrání oběda za běžnou cenu- takovou, jako by děti byly ve škole či školce. V pondělí 1.3. budou obědy zrušeny VŠEM dětem MŠ a 1.-3. ročníku a vyučujícím (nikoli cizím strávníkům a žákům jiných ročníků). Kdo z rodičů chce pro děti odebírat obědy do jídlonosičů od úterý 2.března , nahlásí se v pondělí paní Švecové, vedoucí jídelny.

Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka organizace

5b98eb8203a45obrazek