Menu

Od 2.5. zapisujeme do Mateřské školy

Vážení rodiče.
V MŠ Bouzov stanovuje ředitelka školy termín zápisu na základě § 34, odst. 2 Zákona 561/2004 Sb. v platném znění ve dnech 2.-16.5.2021 a to bez osobní přítomnosti dětí a rodičů v mateřské škole. 

Děti jsou přijímány na základě platných kritérií pro přijetí, která si můžete přečíst zde.
Zápis probíhá formou podání písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Žádost vyplňuje přímo zákonný zástupce dítěte a je k dispozici zde.

(Ke stažení a vyplnění PDF dokumentu potřebujete v počítači program Adobe Acrobat, potom již stačí do staženého dokumentu vyplnit volná pole. Nebo si žádost vytisknete a vyplníte ručně)

První část žádosti tvoří vyplněný protokol žádosti.
Druhou část tvoří potvrzení dětského lékaře o provedeném očkování
 dítěte (případně o omezeném zdravotním stavu).
Třetí část tvoří přiložená kopie rodného listu
(letos je to novinka, rodný list MUSÍ být součástí žádosti, bez nelze provést úkon přijetí dítěte).

Co se týká očkování dítěte, podle zákona o ochraně zdraví může být do MŠ přijato POUZE dítě, které je řádně očkováno povinným očkováním dle platného očkovacího kalendáře. Zkontrolujte si tedy před podepsáním žádosti o přijetí proočkovanost vašeho dítěte podle tohoto přiloženého kalendáře.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Podání žádosti probíhá podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a je ji možné doručit JEDNÍM z následujících způsobů:


1. do datové schránky školy: aizmpp6 

nebo  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na mailovou adresu reznickova@zsbouzov.cz

nebo  3. poštou (podáním prostého dopisu na poště), poštovní adresa je: ZŠ a MŠ Bouzov, Bouzov 48, 783 25

nebo  4. vhozením do poštovní schránky školy (tato schránka visí na plotě u bočního vchodu do Základní školy Bouzov)

nebo  5. v krajním případě prostým e-mailem na mailovou adresu reznickova@zsbouzov.cz , tato žádost bude potvrzena do 5 dní rodiči                

Žádost nezapomeňte podepsat!
Po obdržení žádosti rozhodne ředitelka o přijetí či nepřijetí dítěte.

Upozorňuji rodiče na to, že děti, které dosáhnou do 31. 8.2021 pěti let, mají povinnost plnit předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, které je nutno domluvit si s ředitelkou školy.

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností volejte na číslo 727 873 070 nebo pište na reznickova@zsbouzov.cz

Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka školy

 

stazeny-soubor