Menu

Návrat nejmladších žáků do školy

Od středy 18.11.2020 se vrací do školy naši prvňáci, druháci a třeťáci. Musím upozornit rodiče, že tato prezenční výuka (tedy s osobní účastí žáků) je pro žáky POVINNÁ, nelze si volit způsob vzdělávání jako tomu bylo na jaře, jde o nařízení vlády a ministerstva školství. Pro ostatní zatím zůstává povinná distanční výuka (tedy ta bez osobní účasti žáků v budově školy).

Organizace pobytu žáků ve škole bude zajištěna tak, aby se žáci ze dvou tříd (první a druhá- tj. druhý a třetí ročník) pokud možno nepotkávali na chodbě, na WC, v družině a jídelně. Chci ubezpečit rodiče, že uděláme vše potřebné, aby všechny děti přihlášené do družiny mohly navštěvovat družinu, když potřebují čekat na autobusy. Upozorňuji na to, že stále ještě nebude obnoven normální provoz autobusových linek, pořád budou jezdit podle tzv. prázdninového režimu, což částečně omezí odjezdy žáků ze školy. Tyto záležitosti s vámi budou konzultovat třídní učitelky. Školní jídelna bude i nadále fungovat v normálním režimu, je tedy pro děti plně k dispozici. Obě třídy budou mít upravený rozvrh co se týká skladby i délky, všechny děti v obou třídách budou končit každý den v 11:30 hodin, tedy tak, aby stihly první odjíždějící spoj domů.
Upozorňuji ještě na to, že žáci budou muset PO CELOU DOBU pobytu ve škole, tedy i ve vyučování, nosit roušku. Prosím proto rodiče, aby dětem dávali nejméně 2 čisté roušky denně.

Paní učitelky se na děti již velice těší, doufáme, že i děti se těší a že výuka opět dostane normální charakter.
Děkuji mockrát rodičům za trpělivost při distanční výuce, zvládali ji výborně! 
Ve středu 18.11. neshledanou!
Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka školy

aaa