Menu

Nástup žáků od 30.11.2020

Organizační pokyny pro návrat žáků k prezenční výuce od 30.11.2020

1/ Od 30.11. nastupuje zpět do školy 4., 5., 7. a 9. ročník. Pro tyto ročníky platí tedy povinná prezenční výuka (s osobní účastí ve škole), není možno si vybrat, jestli se bude žák vzdělávat distančně nebo prezenčně. Zbývající dva ročníky, tedy 6. a 8. zůstávají na povinné distanční výuce, nastoupí do školy až další týden (od 7.12.) a budou se i nadále se 7.ročníkem takto pravidelně střídat. Deváťáci budou chodit do školy každý týden, bez střídání s ostatními.

2/ Rozvrh je upraven tak, aby byly všechny hodiny podle nařízení ministerstva rozpojené. Výuka byla dále upravena tak, aby žáci stihli odjíždět autobusy, o kterých stále nevíme jistě, v jakém budou jezdit režimu a také proto, aby se žáci zbytečně po vyučování nezdržovali ve škole a jejím okolí. Znamená to mimo jiné i to, že žáci mají dočasně nižší počet hodin než v normálním plném režimu výuky. Také budou přesně naplánovány odchody na obědy tak, aby se žáci z různých tříd pokud možno nemísili.

3/ Od pondělí 30.11. bude upraveno zvonění, tedy začátek a konec vyučování a délka některých přestávek ze stejného důvodu, tedy aby žáci stihli odjezdy autobusů. Od poloviny prosince budou upraveny autobusové linky ze strany provozovatele (krajský úřad), takže také kvůli tomu mohlo být upraveno zvonění. Upravené zvonění bude platit i po návratu do normálního vyučování a normálního provozu autobusů. 
(Pouze po dobu upraveného (kráceného) rozvrhu platí, že 6.vyučovací hodina končí vždy v 13:00 hodin místo v 13:05 hodin, jak je uvedeno v rozpisu zvonění.)
Rozvrhy hodin dostanou žáci včas tak, aby se mohli nachystat na pondělní výku.

Upozorňuji, že stále platí, že všichni žáci musí mít roušky po celou dobu pobytu v budově školy, tedy i ve vyučování! Připravte tedy svým dětem alespoň dvě roušky na každý den.

Doufejme, že se vracíme do normálního režimu a že nám to vydrží! Děkuji všem rodičům za trpělivost a pomoc, kterou poskytovali svým dětem při nelehké distanční výuce. Také děkuji všem vyučujícím za neutuchající snahu a píli a ochotu překonávat překážky různého typu.

Mgr. Andrea Řezníčková

 

skola01

Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. zavřít