Menu

Nabídka obědů

Ujišťujeme strávníky obědů ze školní jídelny, že školní kuchyně stále do odvolání vaří a vydává obědy do jídlonosičů. Můžete přihlásit svoje školou povinné děti, seniory nebo kohokoli, kdo má zájem odebírat kvalitní obědy. 

Dále oznamujeme, že školní jídelna ve spolupráci s Obecním úřadem Bouzov nabízí rozvoz obědů do obcí Bouzov, Hvozdečko, Kovářov, Olešnice, Podolí. Cena oběda je 65,- Kč. Kdo by měl o tuto službu zájem, nahlásí se u vedoucí jídelny, paní Jany Švecové na telefon 585 346 214. Rozvoz by byl realizován při odběru alespoň pěti zájemců.

Ing. Jana Švecová

obed