Menu

Hodnocení inspekce

Vážení rodiče.

Možná jste od svých dětí slyšeli, že ve čtvrtek a pátek před jarními prázdninami (4.a 5.února.2021) u nás v základní škole proběhla kontrola ze strany České školní inspekce. Byla zaměřena na vedení distanční výuky v naší škole, na hodnocení její úrovně a efektivity. Inspekce kontrolovala nejen nastavení výuky, rozvrhu
on-line hodin, používání aplikace TEAMS, ale inspektoři se také účastnili hodin - jak běžných prezenčních v 1., 2. a 3. ročníku,tak i on-line hodin, tedy živého vysílání, jak říkáme u nás ve škole.
A jaký byl výsledek?
Dopadli jsme velmi dobře. Inspektoři ocenili efektivní a funkční výuku s  maximálním využíváním všech funkcí a možností aplikace TEAMS a také to, že jsme ji začali používat jednotně a s nastavením přesných pravidel již velmi brzy po uzavření škol v březnu 2020.  Také vysoce hodnotili nadstandardní zapojení žáků do výuky, dále to, že práce žáků je průběžně vyhodnocována, že sledujeme technické možnosti žáků v rodinách a jejich změny a že jsme schopní se těmto možnostem přizpůsobit.

Na závěr tedy patří velký dík všem, kteří zvládli perfektně prezenční hodiny, krásné on-line hodiny, vyučujícím i žákům, kteří se předvedli v tom nejlepším světle.

Přeji všem i nadále mnoho potřebné  trpělivosti v dalším zvládání úskalí nelehké školní výuky.
Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka školy

school-2051712-960-720

Základní škola Bouzov přijme od 1.9.2021 učitele/učitelku na I. stupeň.  zavřít